Хэрэглэгчийн хэрэг

Нийлэг зар сурталчилгаа нь эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлийн хайрцаг

case (1)

Ministop тохилог дэлгүүрийн самбар

case (3)

Yuelai Yuexi тохилог дэлгүүрийн самбар

case (5)

Kehao дэлгүүрийн гарын самбар

case (4)

Yonghui дэлгүүрийн гарын самбар

case (6)

WOWO дэлгүүрийн гарын үсэг

case (7)

Xiaolu тохилог дэлгүүрийн самбар

case (8)

Хаошидуо тохилог дэлгүүрийн самбар

case (9)

Азын тав тухтай дэлгүүрийн самбар

case (10)

Кайхуй дэлгүүрийн гарын самбар

Тохиромжтой дэлгүүрийн самбар

case (2)

Lawson дэлгүүр

case (1)

Zhongyiduo тохилог дэлгүүрийн самбар

case (2)

Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тав тухтай дэлгүүрийн самбар

case (3)

Тохиромжтой дэлгүүрийн самбар

case (4)

Хямд үнэтэй тохилог дэлгүүрийн самбар

case (5)

SECN супермаркетын самбар